Skolevalgundersøkelsen og nasjonal meningsmåling


I tabellen under finner du linker til datasett i Nesstar som viser data fra skolevalgundersøkelsene og nasjonale meningsmålinger fra 1989 til 2019.

Elevundersøkelser - landsfiler: Disse filene er bearbeidet med sikte på å øke representativiteten. Man skal bruke disse filene dersom man ønsker å si noe om gruppen "elever i videregående skole". Ved valgene i 2011 og 2015 ble det i 20 kommuner gjennomførst et forsøk med nedsatt stremmerettsalder til 16 år. Besvarelsene for de elevene som deltok i dette forsøket finner man i to egne filer.

Nasjonale meningsmålinger: Noen av spørsmålene fra skolevalgundersøkelsen blir stilt til et representativt utvalg av det norske folk. Man kan således undersøke om elever uttrykker de samme holdningene som folket forøvrig.


  '89 '91 '93 '94 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17 '19
Elevundersøkelsen - landsfiler
Stemmerett for 16 åringer                              
Nasjonal meningsmåling