Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap» er ett av tre tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen og alle undervisningsoppleggene på denne siden reflekterer prinsippene i dette temaet.

Undervisningsoppleggene har ulik lengde og innhold, men felles er at de skal stimulere deg til å bli en aktiv medborger, og gi deg kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. De skal hjelpe deg til å øve opp evnen til å tenke kritisk, lære deg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet (Overordnet del av læreplanverket).

Digitalt medborgerskap - er det en greie da?

45 min - 8 timer

Lærerveiledning
pdf / word

Ungdom og valgdeltakelse = demokrati?

20 min - 8 timer

Lærerveiledning
pdf / word

Demokrati på norsk

20 min - 5 timer

Lærerveiledning
pdf / word

Kulturforskjeller

20 min - 7 timer

Lærerveiledning
pdf / word

Ung, aktiv og bærekraftig medborger?

20 min - 7 timer

Lærerveiledning
pdf / word

Holdninger og utdanning

20 min - 4 timer

Lærerveiledning
pdf / word