Bærekraftig utvikling

«Bærekraftig utvikling» er ett av tre tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen og alle undervisningsoppleggene på denne siden reflekterer prinsippene i dette temaet.

Undervisningsoppleggene har ulik lengde og innhold, men felles er at de skal utvikle kompetanse som gjør deg i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Du skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning og at en bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold (Overordnet del av læreplanverket).

Ung, aktiv og bærekraftig medborger

20 min - 7 timer

Lærerveiledning
pdf / word

Holdninger og utdanning

20 min - 4 timer

Lærerveiledning
pdf / word