Undervisningsressurser til Fagfornyelsen

Her finner du undervisningsressurser til bruk i videregående opplæring. Alle oppleggene reflekterer de tre tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen, og med særlig vekt på «Demokrati og medborgerskap».

Oppleggene er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og har som formål å la lærere og elever gradvis forberede seg på å ta i bruk det nye læreplanverket allerede fra høsten 2019

Undervisningsoppleggene legger opp til tverrfaglighet, dybdelæring, digitale ferdigheter og ikke minst metodekunnskap. Oppleggene egner seg for både enkelttimer og fagdager/blokkdager, og kan tilpasses etter tid til rådighet. Det er utarbeidet lærerveiledninger og læringsstier til oppleggene slik at det skal være enkelt å komme i gang.