Dokumentasjon av data i NSDs Kirkedatabase

Variabeldokumentasjon, årstatistikken

Enhetsregisteret og endringer

Statistikkskjemaer (PDF)

Nøkkeltallsrapporter

Rapportserie

Den norske kirke i tall: Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå

For å åpne PDF-dokumentene må Adobe Acrobat Reader være installert på maskinen din. (Kan lastes ned gratis fra Adobe.)