Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Kundeeffektundersøkelser

Undersøkelsene omfatter bedrifter som har fått tjenester fra Innovasjon Norge. For hver årgang gjennomføres det en førundersøkelse ett år etter at tjenesten ble gitt og en etterundersøkelse fire år etter. Oversikt over KEU

Engasjement f.o.m. 1994

Opplysninger om tilsagn, ut-/innbetalinger, annulleringer og tap for alle støttemottakere som har fått lån, tilskudd og/eller garantier fra Innovasjon Norge. Les mer

Data fra Innovasjon Norge

Etter avtale med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge (tidligere DU, SND) har NSD etablert en datatjeneste med informasjon om alle foretak som mottar økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge gir støtte til foretak i form av lån og tilskudd til investeringer, tilskudd til bedriftsutvikling og garantier for driftskreditt til utbygginngtiltak. Informasjonen oppdateres årlig. Opplysningene er organisert i ulike registre avhengig av type engasjement. Registrene inneholder informasjoner om engasjement, regnskap, samt sysselsetting og finansiering. Enheten er støtemottakere. Alle opplysningene i registrene kan kombineres og tilrettelegges for varierende analysebehov. Med utgangspunkt i foretakets næringskode og geografiske kode (kommunenummer), kan opplysningene i databasen også koples med andre av NSDs datatilbud som f. eks. Regionaldata. Data kan eksporteres som analysefiler i SAS og SPSS og som rådatafiler.

Registre

Engasjementregistrene

Dette er hoevedregisterene som inneholder opplysninger om alle foretak som har fått (tilsagn om) lån, garantier eller tilskudd. Data er samlet i flere registre etter tidsperiode. Engasjementregistre

Regnskapsregistret

Dette registeret inneholder årsregnskap hvor SND er engasjert med lån eller garantier i en begrenset periode (1988-1995). Regnskapsregistret

SYSFIN

SYSFIN er register med data om sysselsetting og finansiering (SYSFIN) og omfatter alle foretak som har fått tilsagn om lån eller tilskudd i perioden (1988-1995). Tilsvarende data for senere år også tilgjengelig i modifisert format  da er de inkludert engasjementdata. SYSFIN

Eldre registre

Les mer om Engasjement (1985-1993), regnskapsregisteret (1981-1995) of SYSFIN (1988-1995).