Data og tjenester

NSDs datasamlinger inneholder informasjon om samfunnet på ulike nivå. Data er organisert i kategoriene individdata, regionaldata, data om det politiske system, data om institusjoner og Database for statistikk om høgre utdanning.

Individdata

Individdata gir informasjon om individer, enten gjennom deltakelse i spørreundersøkelser o.l., eller samlet inn fra registre. Alle individdata er tilgjengelige i anonymisert form.
Data på individnivå

Regionaldata

Regionale data beskriver geografiske enheter som kommuner, fylker, land o.l. eller består av aggregat av individer innen et geografisk område.
Regionaldata

Data om det politiske system

Inneholder informasjon og data om institusjoner, personer og ressurser innen norsk politikk og forvaltning.
Data om det politiske system

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

DBH er et datavarehus med informasjon om ulike typer aktiviteter innen utdanning og forskning.
Database for statistikk om høgre utdanning